FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Explorer level: Write the numbers 1-20

Explorer level: Trace the letters A-Z

Explorer level: Write the letters A-Z

Explorer level: Write the sight words

Discover level: Find the letters A-Z

Discover level: Write the missing letters

Discover level: Write word families

Discover level: Write and draw sight words

English Explorer "vui học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ Âu, Mỹ, Úc" giúp trẻ từ 4 đến 6 tuổi (giai đoạn vàng cho việc bắt đầu học ngoại ngữ): Phát âm chuẩn từ khi còn nhỏ; Thẩm thấu tiếng Anh vào tiềm thức; Tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài.

Bắt đầu giai đoạn biết đọc, biết viết, các em cần được học tiếng Anh một cách bài bản. English Discover giúp trẻ từ 7 đến 10 tuổi hoàn thiện kỹ năng Nghe - Nói, đồng thời phát triển kỹ Đọc - Viết chuẩn quốc tế Cambridge, Oxford.

English Conquer giúp các bạn nhỏ từ 9 đến 12 tuổi tự tin về kiến thức và vững vàng tâm lý "chinh phục" các kỳ thi quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, TOEFL Primary) và các cuộc thi cấp trường, quốc gia dành cho học sinh tiểu học (ViOlympic).

English Master giúp các em từ 11 đến 14 tuổi "làm chủ" tiếng Anh: Thành thục cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; Tự tin diễn đạt suy nghĩ trong nhiều ngữ cảnh; Có vốn từ vựng phong phú và chuyên sâu về các chủ đề tự nhiên và xã hội.

English Explorer "vui học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ Âu, Mỹ, Úc" giúp trẻ từ 4 đến 6 tuổi (giai đoạn vàng cho việc bắt đầu học ngoại ngữ): Phát âm chuẩn từ khi còn nhỏ; Thẩm thấu tiếng Anh vào tiềm thức; Tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài.

Bắt đầu giai đoạn biết đọc, biết viết, các em cần được học tiếng Anh một cách bài bản. English Discover giúp trẻ từ 7 đến 10 tuổi hoàn thiện kỹ năng Nghe - Nói, đồng thời phát triển kỹ Đọc - Viết chuẩn quốc tế Cambridge, Oxford.

English Conquer giúp các bạn nhỏ từ 9 đến 12 tuổi tự tin về kiến thức và vững vàng tâm lý "chinh phục" các kỳ thi quốc tế (Cambridge Starters, Movers, Flyers, TOEFL Primary) và các cuộc thi cấp trường, quốc gia dành cho học sinh tiểu học (ViOlympic).

English Master giúp các em từ 11 đến 14 tuổi "làm chủ" tiếng Anh: Thành thục cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; Tự tin diễn đạt suy nghĩ trong nhiều ngữ cảnh; Có vốn từ vựng phong phú và chuyên sâu về các chủ đề tự nhiên và xã hội.

TOP