FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS

CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS LÀ GÌ?

ᴥ Là kỳ thi tham chiếu vào khung Young learners English Test (YLE) được thiết lập theo chuẩn quốc tế dành cho học sinh và giáo viên của Cambridge ESOL

ᴥ Là bài thi bước đầu tiên trong khung tham chiếu YLE

ᴥ Bài thi tập trung vào 4 kỹ năng thực tế: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

TẠI SAO NÊN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDE STARTERS?

ᴥ Trang bị cho trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh

ᴥ Là kỳ thi chất lượng cao, công bằng

ᴥ Chứng chỉ Cambridge là chứng chỉ toàn cầu và có giá trị vĩnh viễn.

ᴥ Các em được kiểm tra cả 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết nhờ vậy mà việc học và tiếp cận tiếng Anh của em toàn diện hơn.

ᴥ Tất cả các em học sinh tham dự Kỳ thi Tiếng Anh dành cho trẻ em đều sẽ nhận được chứng chỉ do Hội Đồng Khảo Thí Đại Học Cambridge cấp, cho biết mức độ tiến bộ của các em ở mỗi kỹ năng

Bố mẹ quan tâm có thể cho các học viên thi thử trực tuyến theo bài thi Cambridge 2018 mới nhất tại đây .
Lưu ý: đăng ký tài khoản để vào thi thử.

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE MOVERS

CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE MOVERS LÀ GÌ?

ᴥ Là kỳ thi tham chiếu vào khung Young learners English Test (YLE) được thiết lập theo chuẩn quốc tế dành cho học sinh và giáo viên của Cambridge ESOL

ᴥ Là bài thi bước thứ 2 trong khung tham chiếu YLE

ᴥ Bài thi tập trung vào 4 kỹ năng thực tế: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

VÌ SAO NÊN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE MOVERS?

ᴥ Trang bị cho trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh

ᴥ Là kỳ thi chất lượng cao, công bằng

ᴥ Chứng chỉ Cambridge là chứng chỉ toàn cầu và có giá trị vĩnh viễn.

ᴥ Các em được kiểm tra cả 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết nhờ vậy mà việc học và tiếp cận tiếng Anh của em toàn diện hơn.

ᴥ Tất cả các em học sinh tham dự Kỳ thi Tiếng Anh dành cho trẻ em đều sẽ nhận được chứng chỉ do Hội Đồng Khảo Thí Đại Học Cambridge cấp, cho biết mức độ tiến bộ của các em ở mỗi kỹ năng

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE FLYERS

CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE FLYERS LÀ GÌ?

ᴥ Là kỳ thi tham chiếu vào khung Young learners English Test (YLE) được thiết lập theo chuẩn quốc tế dành cho học sinh và giáo viên của Cambridge ESOL

ᴥ Là bài thi bước thứ 3 trong khung tham chiếu YLE

ᴥ Bài thi tập trung vào 4 kỹ năng thực tế: Nghe – Nói – Đọc – Viết.

VÌ SAO NÊN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE FLYERS?

ᴥ Trang bị cho trẻ sự tự tin khi sử dụng tiếng Anh

ᴥ Là kỳ thi chất lượng cao, công bằng

ᴥ Chứng chỉ Cambridge là chứng chỉ toàn cầu và có giá trị vĩnh viễn.

ᴥ Các em được kiểm tra cả 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết nhờ vậy mà việc học và tiếp cận tiếng Anh của em toàn diện hơn.

ᴥ Tất cả các em học sinh tham dự Kỳ thi Tiếng Anh dành cho trẻ em đều sẽ nhận được chứng chỉ do Hội Đồng Khảo Thí Đại Học Cambridge cấp, cho biết mức độ tiến bộ của các em ở mỗi kỹ năng

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TOEFL PRIMARY

CHỨNG CHỈ NÀY LÀ GÌ?

ᴥ TOEFL Primary là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh mới nhất được ETS nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ.

ᴥ Bài thi  TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học)  nằm trong  hệ thống  “gia đình nhà TOEFL”

TẠI SAO NÊN THI?

ᴥ Phiếu điểm quốc tế, được công nhận tại Việt Nam

ᴥ Tấm vé truy cập thư viện trực tuyến Lexile - Đây được coi là công cụ quý báu giúp cho các em tiếp cận với nguồn tài nguyên đọc đầy chất lượng và quan trọng nhất là phù hợp trình độ

ᴥ Là một bài thi Quốc tế uy tín, TOEFL Primary sẽ giúp đặt nền móng vững chắc cho việc học tập tiếng Anh một cách có hệ thống và chủ động cho các em nhỏ ngay từ lứa tuổi tiểu học

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ TOEFL JUNIOR

CHỨNG CHỈ NÀY LÀ GÌ?

ᴥ TOEFL Primary là bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh mới nhất được ETS nghiên cứu dành riêng cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao kỹ năng suy luận cho trẻ ngay từ lúc nhỏ.

ᴥ Bài thi  TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học)  nằm trong  hệ thống  “gia đình nhà TOEFL”

TẠI SAO NÊN THI?

ᴥ Phiếu điểm quốc tế, được công nhận tại Việt Nam

ᴥ Tấm vé truy cập thư viện trực tuyến Lexile - Đây được coi là công cụ quý báu giúp cho các em tiếp cận với nguồn tài nguyên đọc đầy chất lượng và quan trọng nhất là phù hợp trình độ

ᴥ Là một bài thi Quốc tế uy tín, TOEFL Primary sẽ giúp đặt nền móng vững chắc cho việc học tập tiếng Anh một cách có hệ thống và chủ động cho các em nhỏ ngay từ lứa tuổi tiểu học

LUYỆN THI CHỨNG CHỈ VIOLYMPIC TIẾNG ANH

CHƯƠNG TRÌNH VIOLYMPC LÀ GÌ?

Violympic tiếng Anh là cuộc thi olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học, THCS & THPT trên toàn quốc.

TẠI SAO NÊN THI?

ᴥ Là kỳ thi uy tín do Bộ giáo dục – Đào tạo Việt Nam đứng ra tổ chức

ᴥ Giải thưởng của cuộc thi khá lớn. Ví dụ: ở giải cấp Quận bé sẽ được vào thẳng trường tốt của Quận.

ᴥ Cuộc thi được tổ chức khá thoải mái, không căng thẳng, thường khởi động bằng các trò chơi, giao lưu. Giúp các bé có khả năng học ngoại ngữ tốt hơn

TÀI LIỆU LUYỆN THI TIẾNG ANH

LUYỆN THI CAMBRIDGE

LUYỆN THI TOEFL PRIMARY

LUYỆN THI TOEFL JUNIOR

LUYỆN THI VIOLYMPIC

TOP