FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

BÀI TẬP FAMILY AND FRIENDS 1

Tuần 3, ngày 27/8/2016

Conver

Hội thoại

Video hướng dẫn cách sử dụng của "Nice to meet you".

Câu nói được sử dụng khi hai người lần đầu tiên gặp mặt nhau.

Vocab

Từ vựng

Các từ vựng trong chủ đề "Fruits" (Hoa quả).

Apple

Orange

Pineapple

Grape

Mango

Banana

Bước 1: Xem video và nhắc lại cách phát âm của từng từ vựng

Bước 2: Để ẩn màn hình, nghe video và ghi lại từng từ vựng nghe được ra vở.

Bài tập: Nghe và viết lại từ vựng mỗi ngày (chú ý là viết tất cả các từ theo video). Nghe và chép lại từ vựng theo video 2 lần mỗi ngày.

Khuyến khích luyện tập nhiều hơn.

 

Speaking

Nghe - nói _ phần 1

Cấu trúc của bài học:

This is Linda.

Hi, Linda. Nice to meet you.

Cấu trúc được sử dụng khi chúng ta giới thiệu với bạn của mình về một ai đó mà bạn của mình chưa  quen biết.

Bước 1: Nghe video và nhắc lại theo video để luyện phát âm.

Bước 2: Để ẩn màn hình, nghe và nhắc lại theo video.

Bài tập: Để ẩn màn hình video,  nghe và chép lại đoạn video ra vở.

Mỗi ngày nghe và chép lại 2 lần đoạn video.

Speaking 2

Nghe nói _phần 2

Luyện cấu trúc câu hỏi Yes/No:
Is that Tony?
Yes, it is.
Is that Quan?
No, it isn't. It's Mai.

Xem đoạn video hướng dẫn và luyện tập lại cách trả lời câu hỏi Is that...?

Khuyến khích luyện tập theo nhóm.

Luyện tập mỗi ngày để rèn luyện kỹ năng speaking.

TOP Call Now Button