FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

English Explorer Level 1

Buổi 4 - Luyện tập

Vocab.

Từ vựng

Nghe và nhắc lại các từ vựng để luyện cách phát âm.

 

Conver.

Hội thoại

Nghe và nhắc lại theo video.
Phụ huynh cùng con luyện tập đoạn hội thoại tại nhà dựa theo ví dụ trong đoạn video.

Phonic

Chữ C

Nghe và nhắc lại theo lời bài hát để luyện phát âm.

Lưu ý cách phát âm của chữ "C".

Phonic

Chữ D

Nghe và nhắc lại theo lời bài hát để luyện phát âm.

Chú ý cách phát âm của chữ cái "D".

TOP Call Now Button